K možnostem zkoumání různých faktorů výuky na procesy učení (faktory učení)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1485/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je obsahová i metodologická podpora vlastních výzkumných aktivit studentů doktorského studia studijního programu Pedagogika na Ústavu pedagogických věd FF MU. Zastřešujícím tématem pro začleněné doktorské projekty jsou procesy učení a vyučování. Konceptuálním rámcem studentských výzkumů jsou efekty vzdělávání a to nejen v podobě vzdělávacích výsledků. Projekty spojuje snaha poznat a porozumět široké paletě faktorů, které přispívají k vysvětlení variability výsledků učení. Studentské projekty tohoto rámce profilují obor, šetření mají význam pro vzdělávací praxi i politiku, stejně jako pro rozvoj metodologie výzkumu v pedagogických vědách.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.