Parental senescence effects and their mechanisms in a short-lived vertebrate

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA22-21198S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Vertebrate Biology of the ASCR, v. v. i.

Stárnutí je jedním z nejvíce studovaných fenoménů živých organismů. Pouze teprve začínáme posuzovat stárnutí v jeho mnohorozměrnosti a jeho možný dopad na další generace. Souvislost mezi stárnutím rodičů a úspěšností jejich potomstva napříč živočišnou říší zdaleka není jednoznačný. Nás zajímá, jaká je role rodičovského stárnutí v evoluci a chceme porozumět mechanismům jeho přenosu. V navrhovaném projektu proto plánujeme otestovat vliv rodičovského stárnutí a určit způsoby jeho přenosu na potomstvo u krátkověkého obratlovce bez rodičovské péče. Navrhujeme k tomu využít celostní přístup, který porovná chronologický
věk rodičů s biologickým pomocí průběžně měřeného fenotypu rodičů a buněčných markerů. Následně otestujeme dopad stáří rodičů na životaschopnost jejich potomstva. Zaměříme se především na možný přenos negativního vlivu prostřednictvím dvou buněčných markerů – délky telomer a DNA methylaci. Navrhovaný projekt vychází z poznatků důkladně prostudovaného
modelového organismu (halančíka tyrkysového) a posouvá výzkum stárnutí novým směrem k mezigeneračnímu přenosu vlivů stárnutí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.