Mitochondrial membrane contact sites with the nuclear envelope and nucleoids analysed by FIB /SEM and fluorescence nanoscopy

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA22-02203S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Physiology of the ASCR, v. v. i.

Membránové kontakty (MCSs) představují klíčová místa komunikace mezi buněčnýma organelami a v posledních letech bylo vynaloženo nemalé úsílí ke studiu jejich funkce. V tomto projektu se zaměříme na dosud nepopsané MCSs mezi mitochondriemi a jaderným obalem (NE) v pankreatických beta buňkách. Budeme tyto MCSs studovat zejména s ohledem na jejich topologii a proteiny zapojené do jejich tvorby. Budeme také analyzovat rozdíly mezi těmito MCSs a mitochondriemi–ER MCSs (MERCs). K dosažení tohoto cíle zkombinujeme inovativní metody jako je nano-značení, Click-iT reakce, a vysoko-rozlišující dSTORM a FIB-SEM mikroskopie. Dále využijeme tyto techniky, abychom zobrazili mitochondriální nukleoidy, jejich kontakty s vnitřní mitochondriální membránou a lokalizaci v MERCs. Tento projekt povede k lepšímu porozumění fyziologie pankreatických beta buněk, mechanismu sekrece inzulínu a také k vytvoření nových průkopnických metod pro pokročilé mikroskopování.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.