Probíhající globální invaze zoonotické hlístice Angiostrongylus cantonensis: analýza rizik rozšíření v Evropě

Investor logo
Project Identification
GA22-26136S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Vertebrate Biology of the ASCR, v. v. i.
Czech University of Agriculture Prague

Navržený výzkum představuje ambiciózní reakci na probíhající invazi metastrongylidní
zoonotické hlístice Angiostrongylus cantonensis, působící eosinofilní meningitidy člověka a zvířat, a na její nedávné objevení se v Evropě. Navržený multidisciplinární přístup odráží v kontextu One Health paradigmatu komplexnost vývojového cyklu A.c. Naší hlavní ambicí je stát
se vedoucím týmem ve výzkumu A.c. v Evropě, vyplnit zásadní mezery ve vědomostech o ekologii, biologii a genomice A.c. a využít tato data k analýze rozsahu invaze do mediteránní a temperátní Evropy a predikci rizik klinických infekcí u člověka a zvířat. K dosažení této ambice
budeme kombinovat výzkum ekologie a epidemiologie A.c. v přirozených ohniscích nákazy na
Kanárských ostrovech a v mediteránu s experimentálním studiem těch aspektů vývojového
cyklu, které by mohly podmiňovat další šíření patogena v Evropě. Ke studiu diversity a původu
invazních linií v evropském regionu i ve světě použijeme metody pokročilé genomiky.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.