Porozumění funkce Dishevelled v jednotlivých buněčných kompartmentech

Investor logo
Project Identification
GA22-25365S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biotechnology CAS

Projekt se bude zabývat tím, jak Dishevelled (DVL), klíčový signalizační regulátor v signální dráze Wnt, koordinuje mnoho svých buněčných funkcí. Základem projektu bude práce s proteinem DVL3 připraveného v biochemické kvalitě. Budeme zkoumat mechanismy, které řídí interakci DVL3 s mikrotubuly, s lipidovými membránami a které regulují tzv. liquid-liquid phase separation (LLPS) DVL3. Projekt bude kombinovat biochemické testy s buněčnou interaktomikou DVL3, která bude specifická pro jednotlivé buněčné kompartmenty. Následovat bude funkční validace na buněčné úrovni. Lepší porozumění těmto procesům poskytne teoretický základ pro přidaný vývoj terapeutik cílící na inhibici dráhy Wnt.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.