Význam a ochrana údolních niv jako prostředí pro plnění ekostabilizační funkce krajiny

Project Identification
SS05010134
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute for Global Change Research ASCR

Cílem návrhu projektu je na základě identifikace a hodnocení základních ekosystémových funkcí a služeb, plněných ekosystémy údolních a poříčních niv, vytvořit komplexní metodický postup pro zjišťování míry narušení niv v současných podmínkách. Na základě tohoto postupu bude pro vybrané významné ekostabilizační funkce nivy možné stanovit určité limitní hodnoty, jejichž překročení může znamenat narušení kvality plnění těchto funkcí a následné poskytování ekosystémových služeb. Postup bude zohledňovat aktuální i předpokládané přírodní podmínky a různou míru antropogenního tlaku, působícího v nivách významných i drobných vodních toků. Projekt svými výsledky přispěje k zajištění rovnováhy mezi využíváním nivních ekosystémů a podmínkami nutnými pro zajištění plnění řady významných funkcí.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  13 – Climate action Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.