Šíření invazních druhů parazitů a jejich drtivé dopady na biologickou rozmanitost původních druhů přežvýkavců

Project Identification
SS05010070
Project Period
2/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science

A) Monitoring aktuálního výskytu invazních parazitů (hlístice Ashworthius sidemi a motolice Fascioloides magna) v oborních chovech a honitbách České republiky, se zaměřením na populace zubra evropského
B) Definování role jednotlivých druhů volně žijících přežvýkavců při šíření invazních parazitů v aktuálních podmínkách (klimatických a legislativních ) ČR
C) Vyhodnocení významu invazních parazitóz pro populace zubra evropského i pro ostatní druhy volně žijících přežvýkavců v ČR
D) Analýza možných rizik spojených se šířením a dopadem invazních parazitů v podmínkách ČR
E) Vytvoření strategického a trvale udržitelného plánu tlumení a prevence šíření invazních parazitů v českých oborních chovech a honitbách

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.