Specifické faktory konkurenceschopného rozvoje na regionální a lokální úrovni (SPEFAKOR)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Economics and Administration. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1406/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt propojuje výzkumná témata doktorských studentů programů Regionální ekonomie a Regional Economics. Nezbytnou podmínkou pro dosažení konkurenceschopnosti je způsobilost aktérů v regionu zavádět a šířit inovace. Výzkumná pozornost je věnována zejména oblastem, které jsou v tomto považovány za vysoce úspěšné, tj. lídrům mezi evropskými regiony a metropolitním regionům obecně. Otázkou našeho zájmu je i to, jak se tyto úspěšné regiony prezentují navenek a jak tedy funguje jejich teritoriální marketing. Nezbytným předpokladem pro dosahování inovační výkonnosti je i kvalitní podnikatelské prostředí na regionální úrovni, které je rovněž předmětem výzkumu. V neposlední řadě je pozornost věnována i tomu, jak se vyvíjí současná postindustriální města.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.