Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Health Status of Fish Like a Indicator of Biological Integrity of River Ecosystem

Investor logo
Project Identification
GA508/93/2049
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem navrhovaného projektu je ověření využitelnosti zdravotního stavu ryb a druhového spektra, vztahových a strukturálních znaků jejich parazitocenóz jako biologického indikátoru antropogenní zátěže vodního ekosystému. Tento přístup je progresivním krokem v současné ekologické parazitologii neboť mnoho charakteristik zejména mnohobuněčných povrchových cizopasníků ryb (krátké životní cykly, velká plodnost, úzká specifičnost, velký počet druhů a rozmanitost prostředí) z nich činí ideální biologické modely. Vědecký přínos navrhovaného projektu bude spočívat především v získání zcela originálních vědeckých poznatků o značnémn stupni priority. Praktický význam výzkumu bude spočívat v zapojení studentů do tohoto ekologického projektu.

Publications

Total number of publications: 1