Věda - největší projekt lidstva (SCIPRO)

Project Identification
MUNI/CORE/1396/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Porozumění širšímu kontextu vědy a vědeckého poznání je důležité pro správnou vědeckou praxi, která je v základu každého vysokoškolského vzdělávání, nehledě na vybraný obor. Studiem získávané poznatky, takto výsledky vědeckého bádání, mají větší dopad, mohou-li si je studenti zařadit do souvislostí s tím, jakým způsobem vznikly a jak by měly být optimálně využívány. Absolventské práce jsou pak, byť v menším rozsahu, plnohodnotnými vědeckými pracemi, a mohou být zpracovány na vysoké úrovni jen tehdy, budou-li jejich autorky a autoři dobře rozumět podstatě vědeckého poznání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.