Development of Immunochemical Methods for Monitoring of Toxic Residues in the Environment

Investor logo
Project Identification
GA511/94/1473
Project Period
1/1994 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Veterinary Research Institurte

Rychlé pokroky byly v nedávné době dosaženy v použití bioanalytických metod jako nových prostředků pro analýzu životního prostředí. Záměrem navrženého projektu je reflektovat tyto pokroky ve vývoji enzymoimunoanalytických metod pro rychlý a levný screening toxických organických populantů v životním prostředí. Jako příklady aktuálních toxických analytů ve vzorcích vody, půdy a dalších materiálů jsou navrženy pro imunochemickou analýzu herbicidy na bázi fenoxyalkanových kyselin, s-triazinové herbicidy, pentachlorfenol a polychlorované bifenyly. Hlavní pokrok se očekává v inovaci imunoanalýzy a příbuzných metod, jako jsou imunosenzory s použitím monoklonálních protilátek. Realizace výzkumu ovlivní nejen vývoj nových metod pro monitorování životního prostředí, nýbrž také rozšíří naše znalosti o strukturálních aspektech, haten-protilátkových interakcí, které jsou požadovány pro návrh nových haptenových derivátů pro syntézu imunogenů a tracerů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.