Biosocial anthropology: the nature of the human species and its variability

Project Identification
MUNI/CORE/0711/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Biosociální interakce představují jádro biologické antropologie, od evoluční antropologie a paleoantropologie, přes archeologickou antropologii, až po studium růstu a vývoje dětí a ergonomii. Na rozdíl od jiných vědních oborů se biologická antropologie nevyučuje na základní ani střední škole. Povědomí širší veřejnosti, vč. studentů středních škol, o biosociální povaze člověka je zastaralé a plné nejasných nebo zcela mylných představ o jakýchsi „rasách“, „tradičních“ rolích pohlaví či „rozdílech mezi člověkem a zvířaty“. Současně jsou mnohé otázky lidských biosociálních interakcí kontroverzní a spojené s řadou nedorozumění i v odborných kruzích samotných (sociální darwinismus, sociobiologie, „sobecký gen“). Biologická antropologie má za sebou v těchto tématech dlouhý vývoj a je zralou vědou, která čerpá jak z metodologických inovací, tak rozsáhlých empirických zkušeností. Smyslem navrhovaného předmětu je studentům vysoké školy jednoduše a stručně vysvětlit podstatu důležitých biosociáních interakcí člověka na úrovni dnešních poznatků biologické antropologie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.