Project information
Into the world of biomolecules

Lidé s dostatečným obecným přehledem mají ve znalostně orientované společnosti, při současné velmi vysoké míře aplikací vědeckých poznatků do běžného života, větší šanci činit v každodenních situacích správná rozhodnutí oproti těm, kteří se alespoň na elementární úrovní v poznatcích moderní vědy neorientují.
Předmět "Do světa biomolekul" poskytne přístupnou formou obraz moderních vědeckých poznatků o fungování živých systémů na molekulární úrovni. Uceleným a zajímavým podání tohoto vědeckého tématu studentům mimo přírodovědné obory chceme přispět k větší orientaci společnosti na exaktní znalosti. Jednotlivé přednášky budou vycházet z obecných středoškolských vědomostí s cílem rozšířit je a případně prohloubit tak, aby vznikl ucelený přehled, na kterém je možné dále stavět zájem o znalosti v této oblasti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.