Project information
Single-cell analysis of the craniofacial skeletal stem cell niche (řešitel bude Peter Fabian)

Project Identification
GM23-06977M
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Kmenové buňky sídlí ve specializovaných mikroprostředích tzv. „nikách“, které řídí jejich funkci pro správný růst, údržbu a opravu tkání. V předkládaném projektu se zaměříme na studium zcela nové populace buněk v obličeji obratlovců, které jsme nedávno objevili (Fabian a kol., 2022a), a u kterých předpokládáme, že fungují jako nika pro podporu kosterních kmenových buněk. Naše předběžné výsledky ukazují, že mutace genů hojně exprimovaných v této buněčné populaci se u lidských pacientů projevují malformacemi kostí. Proto očekáváme, že naše výsledky tohoto projektu umožní lepší pochopení, jakým způsobem specializované buňky „niky“ zajišťují normální vývoj a údržbu kostry hlavy.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.