Project information
Diagnostika a modelování plazmatu 6

Project Identification
MUNI/A/1264/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt Specifického výzkumu má za cíl podpořit studenty oboru Fyzika plazmatu (magisterský a především doktorandský stupeň studia), a to formou jejich zapojení do vědecko-výzkumné činnosti, kterou se Ústav fyzikální elektroniky, popř. jeho výzkumné centrum CEPLANT dlouhodobě zabývají. Díky tomu bude studentům umožněno účastnit se i mezinárodních platforem za účelem setkávání vědecké komunity (především konference a workshopy).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.