Project information
Specifický výzkum v odborné a učitelské matematice 2023 (SV matematika 2023)

Project Identification
MUNI/A/1099/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Tento projekt zahrnuje základní výzkum zejména doktorských studentů odborné matematiky (algebry a geometrie, teorie čísel, matematické analýzy, učitelství a historie matematiky) s jejich školiteli. Školitelé jsou pracovníci ÚMS PřF MU, případně odborníci z jiných fakult MU nebo jiných vysokých škol. Projekt počítá také s podporou doktorských i magisterských studentů při prezentaci jejich výsledků na studentských i mezinárodních konferencích. Ve vědecké práci je kladen důraz zejména na původní matematické výsledky, jejich publikaci v odborných časopisech a prezentaci na konferencích.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.