Project information
Pokročilý výzkum v oblasti astrofyziky, teoretické fyziky a fyzikálního vzdělávání v roce 2023

V rámci projektu budeme studovat pokročilé problémy z oblasti astrofyziky, teoretické fyziky a fyzikálního vzdělávání. Na řešení projektů se budou podílet studenti magisterských a doktorských programů. Spočteme polarizaci záření rychle rotujících hvězd metodou Monte Carlo. Budeme studovat ozařování atmosfér horkých hvězd vnějším zdrojem vysokoenergetického záření. Budeme monitorovat systémy s exoplanetami typu horkého Jupitera. Identifikujeme kandidáty pro chemicky pekuliární hvězdy v kulových hvězdokupách. V rámci projektu se budeme zabývat vícenásobnými zákrytovými systémy. Budeme studovat rentgenové dutiny v atmosférách blízkých radiových galaxií. Budeme pracovat s formalismem dvojité teorie pole, což je reformulace teorie strun, která je kovariantní vůči T-dualitě. Budeme určovat z fotometrických dat družice Kepler a TESS periody rotací vybraných hvězd. Budeme aplikovat techniky smyčkové kvantové gravitace. Budeme využívat metodu Monte Carlo pro řešení rovnice přenosu záření. Budeme studovat vybrané hvězdy. Budeme analyzovat azimutální profily slupkové galaxie NGC 3923. Budeme pracovat na vytvoření návrhu geodetické čočky, která by ve smyslu transformační optiky odpovídala zadanému indexu lomu. Budeme studovat a hledat pekuliární objekty ve hvězdokupách.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.