Investigating the developmental function of the BnaTAA1 gene family in Brassica napus

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA23-06140S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Auxin je fytohormon nezbytný pro morfogenezi rostlin. Enzymy TRYPTOPHAN AMINOTRANSFERASE OF ARABIDOPSIS (TAA1) a flavin monooxygenasa YUCCA produkují auxin z tryptofanu. Snížená produkce auxinu u mutantů taa1 a yucca z Arabidopsis ovlivňuje vývoj rostlin, plodnost a reakce na stres. Cílem tohoto projektu je funkční studium rodiny genů BnaTAA1 u alotetraploidního druhu B. napus. Identifikovali jsme dva páry homoeologů BnaTAA1 a 5 lokusů příbuzných BnaTAA1 (BnaTAR). Tento výzkum bude kombinovat bioinformatiku, analýzu exprese, vývoj reportérů, generování mutantů CRISPR a jejich fenotypizaci a analýzu aktivity BnaTAA1. Vyvinuli jsme systém pro transformaci chlupatých kořenů, který bude použit pro analýzu promotorů a editaci genomu. V kombinaci s in vitro kulturami budeme regenerovat stabilní transgenní rostliny. Stejnou metodikou budou vytvořeny vstupu a výstupu auxinu pro sledování hladiny auxinu a distribuce signálu v řepce. Tento projekt osvětlí regulaci auxinu ve vývoji řepky a reakci na stres.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.