Project information
Biomedicínské vědy III

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem tohoto projektu je získávat nové vědecké informace z oblasti biomedicíny, které mají potenciál objasňovat podstatu lidských onemocnění. Na výzkumu se budou podílet všechny vědecké skupiny Biologického ústavu LF MU, které se zaměřují na odlišná výzkumná témata. Důležitou součástí projektu je zapojení doktorských studentů programu Biomedicínské vědy a také pregraduálních studentů Lékařské fakulty, kteří tvoří nedílnou součást výzkumných týmů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.