Tenzometrické tenkovrstvé senzory s vysokou citlivostí a životností připravované pomocí magnetronové depozice

Project Identification
FW06010462
Project Period
3/2023 - 6/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Physics of the ASCR, v. v. i.
University of West Bohemia in Pilsen
HVM PLASMA, spol.s r.o.

Projekt se zabývá přípravou nové generace tenzometrických senzorů založených na technologii tenkých vrstev pro využití v průmyslu 4.0. Projekt se zabývá redesignem všech vrstev potřebných pro funkčnost senzoru, zvýšením kvality senzorů a současnou minimalizací ceny přípravy těchto senzorů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.