Regulace transkripce Epstein–Barr viru – biofyzikální implikace pro molekulární léčbu cílenou na transkripční regulátor Rta

Investor logo
Project Identification
GA23-05241S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Virus Epsteina-Barrové (EBV) způsobuje prostřednictvím přidružených nádorových onemocnění celosvětově více než 138 000 úmrtí. EBV je také úzce spojen s mononukleózou a roztroušenou sklerózou. Vzhledem k tomu, že transkripce DNA je první biosyntetickou událostí infekce EBV, budeme zkoumat, možnosti specifické inhibice hlavního virového regulátoru transkripce EBV - Replication and transcription activator (Rta) jako inovativní terapii EBV.
Jestliže určíme kritická vazebná místa na Rta, která jsou rozhodující pro rozpoznávání virové DNA, může na ně cílit vazba interferujících molekul v následných studiích. Budeme studovat strukturu Rta a jeho vazbu na DNA pomocí strukturních a kvantitativních biofyzikálních metod. V buňkách se budeme zabývat synergickými účinky Rta a dalšího transkripčního regulátoru - Zta během lytického přechodu EBV. Interdisciplinární kombinace strukturních a buněčných studií přispěje k pochopení molekulárního mechanismu, jak se Rta podílí na rozvoji infekce EBV.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.