Project information
Increasing the effectiveness of targeted therapy for colorectal cancer

Project Identification
MUNI/C/0124/2023
Project Period
3/2023 - 2/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Terapia kolorektálneho karcinómu je v súčasnej dobe intenzívne riešeným problémom, najmä kvôli jeho incidencii a mortalite. Je tretím najčastejšie diagnostikovaným typom nádoru a v počte úmrtí na rakovinu je na druhom mieste. Nádory si vo väčšine prípadov vyvinú rezistenciu ku klinicky používaným chemoterapeutikám a tiež k cielenej liečbe. K rozvoju rezistencie prispieva aj povaha nádorového mikroprostredia. Cieľom projektu je stanoviť zmeny expresie génov a aktivácie signálnych dráh, ktorým nádorové bunky v dôsledku terapie a povahe mikroprostredia podliehajú a v nadväznosti na získané poznatky navrhnúť kombinačnú terapiu so synergistickým účinkom. V neposlednom rade taktiež charakterizovať priestorovú distribúciu týchto molekulárne-biologických zmien v 3D modeloch nádoru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.