Popularizace vědy pro žáky základních škol ve vědeckém výukovém centru Bioskop v roce 2023

Project Identification
5223091546
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Finanční dotaci žádáme na pořádání populárně vědeckých kurzů v Bioskopu v roce 2023. Kurzy jsou z oblasti přírodních věd a cílovou skupinou jsou žáci prvního i druhého stupně ZŠ. Kurzy mohu navštívit v rámci výuky či volnočasových aktivit. Cílem kurzů je zábavně a prakticky přiblížit svět vědy a doplnit výuku na ZŠ a vyzkoušet si pokusy, které není možné provést v běžných školních laboratořích. Očekávaným výsledkem je především rozšíření znalostí přírodních věd. Dalším očekávaným výsledkem je nalézt talentované studenty a dát jim prostor pro seberealizaci a odborný růst (např. nabídka speciálních kurzů v rámci volnočasových aktivit, vypracování vědeckých prací, setkání s vědci).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.