Project information
Nepřátelé a spojenci: nebojme se parazitů

Project Identification
MUNI/CORE/0617/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Zařazení předmětu "Paraziti v našem světě" do celo-univerzitního základu je založeno na jeho multidisciplinárním přístupu a významu pro lidské zdraví a ochraně životního prostředí. Předmět nabízí základní povědomí o biologii parazitů, cestách přenosu a způsobech infekce, ale také o prevenci a léčbě parazitárních infekcí. Důraz je kladen na roli parazitů v lidské evoluci, moderní medicíně, biotechnologii a terapii, což přispívá k interdisciplinárnímu charakteru předmětu. Současně jsou představeny i výzvy v boji proti parazitárním infekcím a jejich dopad na životní prostředí, zemědělství a potravinovou bezpečnost. Tento předmět je tedy pro studenty různých oborů přínosný, zvyšuje jejich obecnou znalost v oblasti parazitologie a umožňuje jim porozumět významu parazitů v lidské společnosti a v přírodě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.