Project information
Molecular, supramolecular, and nanostructural systems for catalysis, magnetism, and biomedical applications (MANKAMABIO)

Project Identification
MUNI/A/1604/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předložený projekt se zabývá velmi aktuálními oblastmi studia nových syntetických metod molekulárních, supramolekulárních a nanostrukturních systémů. Projekt se zaměří na vývoj nových sloučenin s magnetickými, fotochemickými a katalytickými vlastnostmi, přípravu organických molekul s vysokou biologickou aktivitou, syntézu makrocyklů schopných inkluzních reakcí, a přípravu porézních materiálů na bázi oxidů a silikátů kovů s katalytickými vlastnostmi. Budou optimalizovány reakční podmínky syntéz a hledány vhodné separační techniky tak, aby se podařilo připravit cílené sloučeniny v dostatečném množství a čistotě. Vlastnosti připravených molekul a materiálů budou studovány pomocí široké škály spektroskopických, difrakčních, mikroskopických a dalších analytických technik, jako jsou monokrystalová RTG difrakce, PXRD, kapalinová i pevnofázní NMR, LC a GC MS, HPLC a GPC chromatografie, SEM, TEM, STEM, TG/DSC, UV-vis, IR a RA spektroskopie, DLS, SAXS, porosimetrie a izotermální titrační kalorimetrie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.