Project information
Methods of chemical and physico-chemical analysis for the study of natural and synthetic materials. (MCHA)

Project Identification
MUNI/A/1575/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt MCHA je zaměřen na vývoj analytických metod a výzkum procesů a jevů pro studium biologických, geologických a syntetických materiálů. Výzkum a vývoj bude realizován studenty doktorského, magisterského a bakalářského studia. z moderních analytických technik se uplatní hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-MS), laserová ablace (LA-ICP-MS), spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), atomová emisní spektrometrie (ICP-OES), rentgenová fluorescenční spektrometrie (ED-XRF), hmotnostní spektrometrie molekul, hmotnostní spektrometrie s Knudsenovou celou a spektroskopie jaderné magnetické rezonance (NMR). Metody budou používány pro zobrazování prostorové distribuce analytů v biologických tkáních, horninách a minerálech, jako podpora vývoje protinádorových léčiv a nových pokročilých materiálů a při studiu fázových rovnováh slitin a nanomateriálů. Pro predikci vlastnosti kovů a slitin bude používáno matematické modelování.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.