Project information
Biomedical Sciences IV

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem tohoto projektu je podporovat výzkum v oblasti Biomedicínských věd. Konkrétně se jedná o využití metod molekulární biologie, genetiky a buněčné biologie k získávání nových vědeckých poznatků, které mohou vést k objasnění podstaty lidských onemocnění.
Klíčovou součástí je zapojení doktorských a magisterských studentů LF MU pracujících ve výzkumných laboratořích Biologického ústavu. Dílčí projekty pokrývají širokou škálu výzkumných témat molekulární biologie a genetiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.