Automatic powder X-ray diffractometer for various X-ray applications

Project Identification
IN96008
Project Period
1/1996 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Vytvoření specializovaného pracoviště na na PřF MU s automatickým RTG-difraktometrem, pro kvalitativní a kvantitativní diagnostiku minerálních fází, výzkum struktury minerálů, studium změn fázového složení kovových multivrstev.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.