Monitoring of bioaffinity interactions in water and in organic solvents using piezoelectric crystals

Investor logo
Project Identification
GA203/96/0070
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Piezoelektrické krystaly jsou základem sensorů pro přímé a průběžné sledování bioafinitních interakcí v roztocích bez nutnosti značení. Principem jejich funkce jsou změny resonančních vlastností vyvolané navázáním biomolekul na aktivní povrch nebo změnou viskosity okolního prostředí. Cílem projektu je porovnat různé varianty aktivních měřících metod (sledování změn resonanční frekvence oscilačního obvodu) s nově vyvinutým levným systémem pro pasívní měření změn impedance krystalu. Nejvhodnější měřící zařízení (z hlediska citlivosti, stability a spolehlivosti) pak poslouží ke studiu imunochemických dějů ve vodě a zejména pak v organických rozpouštědlech a směsných roztocích. Závěrem pak budou vyvíjeny piezoelektrické imunosensory schopné funkce v organické bázi pro stanovení vybraných analytů (triazinové a organochlorové pesticidy, polychlorované bifenyly) přímo po extrakci ze vzorků.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.