Slavnostní udílení čestného doktorátu Masarykovy univerzity a přednáška prof. John P. Giesyho

  • 5. prosince 2019
    10:00
  • Aula Fakulty Sociálních studií MU

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity, děkan a Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní obřad udělení

čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru environmentálních věd

Johnu Paulu Giesy,

který se uskuteční dne 5. prosince 2019 v 10.00 hodin v Aule Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno).

Kapacita sálu je omezená, potvrzení Vaší účasti na obřadu je proto nezbytné, a to nejpozději do 25. listopadu 2019. Prosíme Vás také o informaci o Vaší případné neúčasti na obřadu (ve výše přiloženém odkazu).

Ceremonie bude tlumočena do anglického jazyka a českého znakového jazyka, k dispozici bude také simultánní přepis mluvené řeči. V případě potřeby pro Vás můžeme zajistit bezbariérový přístup do sálu, případně další služby.

Přednáška

Ve 14:00 naváže na slavnostní udílení čestného doktorátu přednáška prof. Giesyho na téma Toxikologického zhodnocení Perfluorooktanu v životním prostředí. Ta se bude konat v učebně A11/334 Univerzitního kampusu v Bohunicích.

Perfluorooktansulfonát (PFOS) byl nalezen v tkáních lidí a volně žijících živočichů v mnoha částech světa. Vzhledem k nízkému tlaku par a skutečnosti, že byl použit v polymerech, o nichž se předpokládalo, že jsou inertní, se neočekávalo, že se budou pohybovat v prostředí nebo se hromadit do zvířat. Kromě toho nebyly k dispozici přesné a citlivé analytické metody, dokud nebyly vyvinuty skupinou prof. Giesyho. Z těchto důvodů bylo dosud k dispozici jen málo informací o environmentálním osudu PFOS.

V této přednášce prof. Giesy představí příběh o tom, jak tuto chemikálii objevil v životním prostředí, poté provedl globální průzkum a vypracoval mechanismus účinku a prahové hodnoty toxicity. Poskytne informace o chemicko-fyzikálních vlastnostech PFOS a prodiskutuje, jak se liší od tradičně studovaných neutrálních di-aromatických halogenovaných sloučenin. Bude mluvit také o důvodech, proč k této globální katastrofě došlo v důsledku nepochopení chemie a toxikologie celé třídy chemikálií.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.