Habilitační přednáška: dr. Jakub Neradil

neradil-hab-170929-flyer

V pátek, dne 29. 9. 2017 v 10:00 se koná v posluchárně 306 pavilonu A11 Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno, přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení našeho kolegy RNDr. Jakuba Neradila, Ph.D. v oboru Molekulární biologie a genetika na téma „Nové možnosti konvenční a biologické léčby solidních nádorů dětského věku“

Všichni jste srdečně zváni!