Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 14 11
Odborní a techničtí pracovníci: 3 3
Ostatní zaměstnanci: 11 8
Celkový počet externích pracovníků: 2 2

platné ke dni 3. 7. 2020