doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

docent – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. A08/218
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3322
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Dominik Heger, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 7. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Spektroskopické studie k objasnění interakcí látek na ledu a mechanismů fotochemických reakcí
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezená licence
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Lubomír Špaňhel (Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Prof. Dr. Martin Peter Hof, DSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 12. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. (VUT Brno)
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (JčU české Budějovice)
doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. (ÚFCH JH Praha)
prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 5. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.