doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

docent – Diagnostika a modelování plazmatu


kancelář: pav. 06/01028
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3837
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2017
Datum ukončení řízení 1. 7. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Laserová a elektronická diagnostika neizotermického plazmatu
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (Univerzita Karlova MFF)
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Jan Benedikt, Ph.D. (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. David Trunec, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D. (UTB Zlín)
doc. RNDr. Anna Zahoranová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.