doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

docent – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C14/226
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6231
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 9. 2013
Datum ukončení řízení 1. 5. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Vývoj instrumentace a metodologie spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Jiří Dědina, DSc. (Ústav analytické chemie AV ČR)
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 12. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. (Ústav analytické chemie AV ČR)
Členové prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (UTB Zlín)
doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. (Univerzita Pardubice)
prof. Štěpán Urban, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (VUT Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 3. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.