doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Petra Skládala


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. E35/2S017
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7659
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 2. 1999
Datum ukončení řízení 1. 12. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Imunosensory
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. PhMr. Robert Kalvoda, DrSc. (Ústav fyzikální chemie AV ČR Praha)
prof.Ing. Jan Káš, DrSc. (Ústav chemie a biochemie VŠCHT Praha)
doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. (UK Hradec Králové - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 10. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof.RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (MZLU Brno, Ústav chemie a biochemie)
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.RNDr. Pavel Peč, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, PřF)
prof.Ing. Pavel Rauch, DrSc. (VŠCHT Praha, Ústav biochemie a mikrobiologie)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 10. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.