prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.

ředitel ústavu – Ústav biochemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C05/219
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7010
e‑mail: ,
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 2. 1999
Datum ukončení řízení 1. 12. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Imunosensory
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. PhMr. Robert Kalvoda, DrSc. (Ústav fyzikální chemie AV ČR Praha)
prof.Ing. Jan Káš, DrSc. (Ústav chemie a biochemie VŠCHT Praha)
doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. (UK Hradec Králové - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 10. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof.RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (MZLU Brno, Ústav chemie a biochemie)
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.RNDr. Pavel Peč, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, PřF)
prof.Ing. Pavel Rauch, DrSc. (VŠCHT Praha, Ústav biochemie a mikrobiologie)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 10. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 17. 1. 2022
Datum ukončení řízení 29. 11. 2022
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 2. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. (CATRIN - CRH, Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (MFF UK Praha; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR)
Prof. Maria Minunni, PhD (Department of Analytical Chemistry, University of Florence, Itálie)
Prof. Dario Compagnone, PhD (Faculty of Bioscience, Agro-Food and Environmental Technology, University of Teramo, Itálie)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 3. 2022
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 31. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.