Mgr. Eva Hanáková


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU HydrobiologiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Technička
Fakulta / Pracoviště MU Ekologie rašelinišťPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Technička
Fakulta / Pracoviště MU Výzkum terestrických bezobratlýchPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Technička

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 223063
Interní informace Portál MU IS MU