doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.

docent – Národní centrum pro výzkum biomolekul


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C02/214
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6128
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 12. 2010
Datum ukončení řízení 1. 6. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Úloha domén a jejich interakcí v aktivitách proteinových komplexů
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě)
Ing. Jiří Hašek, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR)
Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 4. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (MU - Lékařská fakulta)
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (Masarykův onkologický ústav Brno)
Mgr. Leoš Shivaya Valášek, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR)
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.