RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.

odborný asistent – Oddělení experimentální biologie rostlin


kancelář: bud. C13/217
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3664
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D., nar. 26.3.1980
Pracoviště
 • Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: obor Anatomie a fyziologie rostlin; Ph.D.; disertační práce - Radiation-induced changes in the toxicity of polycyclic aromatic hydrocarbons to primary processes of photosynthesis in lichens and higher plants; Katedra fyziologie a anatomie rostlin, PřF MU v Brně
 • 2007: obor Obecná biologie rostlin; RNDr.; rigorózní práce - teze disertační práce na téma Zářením indukované změny v toxicitě polycyklických aromatických uhlovodíků pro primární procesy fotosyntézy lišejníků a vyšších rostlin; Katedra fyziologie a anatomie rostlin, PřF MU v Brně
 • 2003: obor Učitelství matematiky a biologie pro střední školy; Mgr.; diplomová práce - Vliv fluoranthenu na primární procesy fotosyntézy symbiotických řas ve stélce lišejníků; Katedra fyziologie a anatomie rostlin, PřF MU v Brně
 • 1998:středoškolské vzdělání s maturitou; všeobecné gymnázium v Tišnově
Přehled zaměstnání
 • 2009 - současnost: Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, Ústav experimentální biologie, PřF MU; odborný pracovník, od r. 2016 odborný asistent.
 • 2008 - současnost: Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, Botanický Ústav AV ČR, v.v.i.; výzkumný pracovník, laborant/technik.
Pedagogická činnost
 • Podíl na výuce cvičení kurzů zajišťovaných odd. fyziologie a anatomie rostlin, vedení bakalářských a diplomových prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zaměření: vliv znečištění na růst a vývoj rostlin, fyziologie fotosyntézy.
 • Projekty:
 • 2017-2019: Léčiva a interakce s rostlinami; projekt LA spolupráce GAČR (ČR) a FWF (Rakousko), spolupráce s Johanes Kepler Universität v Linzi.
 • 2009-2011: Hodnocení příjmu, transportu a akumulace polycyklického aromatického uhlovodíku v rostlinách pomocí radioaktivního izotopu; postdoktorský projekt GAČR.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 10. 2006 – 31. 3. 2007: Technical University of Munich, München, Erasmus+, DEU
Mimouniversitní aktivity
 • člen ČSEBR
Vybrané publikace
 • SVOBODNÍKOVÁ, Lucie, Marie KUMMEROVÁ, Štěpán ZEZULKA, Petr BABULA a Katarína SENDECKÁ. Root response in Pisum sativum under naproxen stress: Morpho-anatomical, cytological, and biochemical traits. Chemosphere. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2020, roč. 258, NOV 2020, s. 1-9. ISSN 0045-6535. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127411. URL info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ, Petr BABULA, Markéta HÁJKOVÁ a Michal ORAVEC. Sensitivity of physiological and biochemical endpoints in early ontogenetic stages of crops under diclofenac and paracetamol treatments. Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2019, roč. 26, č. 4, s. 3965-3979. ISSN 0944-1344. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11356-018-3930-x. URL info
 • HÁJKOVÁ, Markéta, Marie KUMMEROVÁ, Štěpán ZEZULKA, Petr BABULA a Peter VÁCZI. Diclofenac as an environmental threat: Impact on the photosynthetic processes of Lemna minor chloroplasts. Chemosphere. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 224, č. 1, s. 892-899. ISSN 0045-6535. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.02.197. URL info
 • SVOBODNÍKOVÁ, Lucie, Marie KUMMEROVÁ, Štěpán ZEZULKA a Petr BABULA. Possible use of a Nicotiana tabacum ‘Bright Yellow 2’ cell suspension as a model to assess phytotoxicity of pharmaceuticals (diclofenac). Ecotoxicology and Environmental Safety. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2019, roč. 182, č. 6, s. 1-10. ISSN 0147-6513. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109369. Full Text info
 • HÁJKOVÁ, Markéta, Marie KUMMEROVÁ a Štěpán ZEZULKA. Odezva izolovaných chloroplastů Lemna minor (L.) na diklofenak. In Hnilička, F. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017. Recenzovaný Sborník. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 41-44. ISBN 978-80-213-2767-2. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ a Markéta HÁJKOVÁ. Růstová odezva hrachu setého (Pisum sativum L.) na přítomnost diklofenaku v prostředí. In doc. Ing. František Hnilička, Ph.D. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 208-211. ISBN 978-80-213-2767-2. info
 • KUMMEROVÁ, Marie, Štěpán ZEZULKA, Petr BABULA a Jan TŘÍSKA. Possible ecological risk of two pharmaceuticals diclofenac and paracetamol demonstrated on a model plant Lemna minor. Journal of Hazardous Materials. Amsterdam: Elsevier Science BV., 2016, roč. 302, January, s. 351-361. ISSN 0304-3894. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2015.09.057. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marek KLEMŠ a Marie KUMMEROVÁ. Root and foliar uptake, translocation and distribution of [C-14] fluoranthene in pea plants (Pisum sativum). Environmental Toxicology and Chemistry. Elsevier Science, 2014, roč. 33, č. 10, s. 2308-2312. ISSN 0730-7268. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/etc.2677. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ a Petr BABULA. Růst, biochemické a fyziologické změny u Lemna minor vlivem diklofenaku. In Ing. František Hnilička, Ph.D. Recenzovaný sborník příspěvků - Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, s. 155-158. ISBN 978-80-213-2475-6. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ, Petr BABULA a Lucie VÁŇOVÁ. Lemna minor exposed to fluoranthene: Growth, biochemical, physiological and histochemical changes. Aquatic toxicology. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2013, roč. 140, květen, s. 37-47. ISSN 0166-445X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2013.05.011. info
 • BABULA, Petr, Ondřej VODIČKA, Vojtěch ADAM, Marie KUMMEROVÁ, Ladislav HAVEL, Jan HOŠEK, Ivo PROVAZNÍK, Helena SKUTKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ a René KIZEK. Effect of fluoranthene on plant cell model: Tobacco BY-2 suspension culture. Environmental and Experimental Botany. Elsevier, 2012, roč. 78, č. 1, s. 117-126. ISSN 0098-8472. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.envexpbot.2011.12.024. info
 • ZÍTKA, Ondřej, Petr BABULA, Jiří SOCHOR, Marie KUMMEROVÁ, Olga KRYŠTOFOVÁ, Vojtěch ADAM, Ladislav HAVEL, Miroslava BEKLOVÁ, Jaromír HUBÁLEK a René KIZEK. Determination of eight polycyclic aromatic hydrocarbons and in pea plants (Pisum sativum L.) extracts by high performance liquid chromatography with electrochemical detection. International Journal of Electrochemical Science. Belgrade: ESG, 2012, roč. 7, č. 2, s. 908-927. ISSN 1452-3981. info
 • KUMMEROVÁ, Marie, Štěpán ZEZULKA, Lucie VÁŇOVÁ a Helena FIŠEROVÁ. Effect of organic pollutant treatment on the growth of pea and maize seedlings. Central European Journal of Biology. Springer Versita, 2012, roč. 7, č. 1, s. 159-166. ISSN 1895-104X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/s11535-011-0081-1. info
 • VÁŇOVÁ, Lucie, Marie KUMMEROVÁ a Olga VOTRUBOVÁ. Fluoranthene-induced production of ethylene and formation of lysigenous intercellular spaces in pea plants cultivated in vitro. Acta Physiologiae Plantarum. Cracow, Poland: Polish Academy of Sciences, 2011, roč. 33, č. 3, s. 1037-1042. ISSN 0137-5881. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11738-010-0618-3. info
 • KUMMEROVÁ, Marie, Lucie VÁŇOVÁ, Helena FIŠEROVÁ, Marek KLEMŠ, Štěpán ZEZULKA a Jana KRULOVÁ. Understanding the effect of organic pollutant fluoranthene on pea in vitro using cytokinins, ethylene, ethane and carbon dioxide as indicators. Plant Growth Regulation. Netherlands: Springer, 2010, roč. 61, č. 2, s. 161-174. ISSN 0167-6903. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10725-010-9462-0. info
 • VÁŇOVÁ, Lucie, Marie KUMMEROVÁ a Štěpán ZEZULKA. Photosynthesis as a bioindicator of environmental contamination by organic pollutants. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin (Sborník příspěvků). Praha: VÚRV Praha-Ruzyně, ČZU v Praze, 2007, s. 464-468. ISBN 978-80-87011-00-3. info
 • KUMMEROVÁ, Marie, Štěpán ZEZULKA, Jana KRULOVÁ a Jan TŘÍSKA. Photoinduced toxicity of fluoranthene on primary processes of photosynthesis in lichens. The Lichenologist. Academic Press, 2007, roč. 39, č. 1, s. 91-100. ISSN 0024-2829. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S0024282907006111. info
 • VÁŇOVÁ, Lucie, Marie KUMMEROVÁ, Helena FIŠEROVÁ a Štěpán ZEZULKA. Vliv fluoranthenu na produkci indikátorů stresu. In Ovzduší 2007 - Program a sborník konference. Brno: Botanický Ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice, 2007, s. 273-276. ISBN 978-80-86188-25-6. info
 • KRULOVÁ, Jana, Marie KUMMEROVÁ, Lucie VÁŇOVÁ a Štěpán ZEZULKA. The use of Hill reaction activity for evaluation of phytotoxicity of organic compounds. Bulletin CSEBR. Olomouc: ČSEBR, 2007, roč. 7, č. 2, s. 115-116. ISSN 1213-6670. info
 • KUMMEROVÁ, Marie, Miloš BARTÁK, Jaroslava DUBOVÁ, Jan TŘÍSKA, Eva ZUBROVÁ a Štěpán ZEZULKA. Inhibitory effect of fluoranthene on photosynthetic processes in lichens detected by chlorophyll fluorescence. Ecotoxicology. Norwell, USA: Springer US, 2006, roč. 15, č. 2, s. 121-131. ISSN 0963-9292. info
 • VÁŇOVÁ, Lucie, Marie KUMMEROVÁ, Jana KRULOVÁ a Štěpán ZEZULKA. Phytotoxic effect of photomodified fluoranthene on primary processes of photosynthesis. In Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov - 1. zväzok. Bratislava: Kartprint, 2006, s. 176-178. ISBN 80-88870-58-5. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ a Jana KRULOVÁ. Toxicity of photomodified polycyclic aromatic hydrocarbon fluoranthene for lichens. In Plant Physiology Conference of PhD Students and Young Scientists - Book of Abstracts. 2005. info
 • VÁŇOVÁ, Lucie, Marie KUMMEROVÁ, Jana KRULOVÁ a Štěpán ZEZULKA. The use of chlorophyll fluorescence parameters for indication of phytotoxicity of polycyclic aromatic hydrocarbon. In Plant Physiology Conference of PhD Students and Young Scientists - Book of Abstracts. 2005. info
 • ZEZULKA, Štěpán a Marie KUMMEROVÁ. Response of primary processes of photosynthesis in lichens to the presence of fluoranthene. In MendelNet 2005 Agro - Proceedings of Ph.D. students conference. 2005. ISBN 80-7157-905-X. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ, Lucie VÁŇOVÁ a Jana KRULOVÁ. Changes of chlorophyll fluorescence parameters in lichens and pea plants after short-time exposure to fluoranthene. In ECOTOX 2005 - Book of Abstracts. Brno, Czech Republic: Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Recetox, TOCOEN, Brno, 2005, s. 240-241. ISBN 80-210-3799-7. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ a Jana KRULOVÁ. Affection of photosynthesis in lichens by photomodified polycyclic aromatic hydrocarbon fluoranthene. In Photosynthesis and Stress - Book of Abstracts. 2005. ISBN 80-210-3762-8. info
 • KRULOVÁ, Jana, Marie KUMMEROVÁ a Štěpán ZEZULKA. Polycyclic aromatic hydrocarbons as a factor affecting the Hill reaction activity. In Photosynthesis and Stress - Book of Abstracts. 2005. ISBN 80-210-3762-8. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ, Miloš BARTÁK, Jaroslava DUBOVÁ, Eva ZUBROVÁ a Jan TŘÍSKA. Lichens as bioindicators of organic pollutants. In Book of Abstracts. 2004. info
 • KUMMEROVÁ, Marie, Eva KMENTOVÁ a Štěpán ZEZULKA. Effect of fluoranthene on photosynthetic parameters of lichens. In 7th Regional Meeting of the Central and Eastern European Section, SECOTOX. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2002, s. 184. ISBN 80-210-2971-4. info

20. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.