doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

docent – Výzkum vegetace


kancelář: bud. D32/209
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7673
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Botanika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 11. 2009
Datum ukončení řízení 1. 7. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Formalizovaný přístup ke klasifikaci vegetace a parametrizace vegetačních typů
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Zuzana Münzbergerová, Ph.D. (PřF UK Praha)
doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. (PřF JčU České Budějovice)
prof. RNDr. František Krahulec, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (BF JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (PřF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.