Newsletter 10/2023

with Žádné komentáře

Novinky pro říjen 2023

Milí studenti, kolegové a přátelé OFIŽ,

se začátkem nového semestru se vracíme k publikování měsíčního newsletteru OFIŽ, ve kterém vám chceme dát vědět, co je u nás nového, které příležitosti byste neměli minout a jaké biologické zajímavosti nás zaujaly.

Pokud byste chtěli do příštích newsletterů něco přidat, pište na katerina.tomanova@mail.muni.cz

Nový vedoucí oddělení

Nejzásadnější novinkou našeho oddělení je bezesporu nové vedení. Novým vedoucím OFIŽ se stal doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.. Ve vedení Oddělení nahradil prof. Mgr. Vítězslava Bryju, Ph.D., který se pro změnu nově ujal vedení celého Ústavu experimentální biologie.

Oběma přejeme, ať se jim ve vedení daří a svěřená pracoviště se pod jejich správou dále rozvíjí.

Nepropásněte
Program semináře EBŽI – říjen 2023

Bi3332, Bi7603, Bi9605 – seminář probíhá každou středu v 11:00, v místnosti B11/306:

  • 4. 10. – Skupina mladých imunologů: Iva Benešová (Ústav imunologie FN Motol), Veronika Niederlová (Laboratoř adaptivní imunity, Institut molekulární genetiky AV ČR) – představení Skupiny, výzkumu, kariérní cesty
  • 11. 10. – CTLAB – Pokročilé instrumentace a metody pro charakterizace materiálů (CEITEC VUT, Brno) – zobrazovací metody, VR; POZOR, ZMĚNA: doc. Pavel Hyršl, Ph.D.: Chcete na zkušenou? (nejen) program Erasmus

  • 18. 10. – prof. Hofmanová, Mgr. Čada: Vědecká etika v teorii a praxi
  • 25. 10. – přednáška absolventů PřF MU: Mgr. Cejnar, Mgr. Kříž: Bioveta a.s. – představení společnosti, výzkumu, kariérní cesty

Změna programu vyhrazena. Všichni jste srdečně vítáni!

Program celého semestruMendel lectures start at 5 PM, Mendel´s refectory in the Mendel Museum Brno. Regular lectures start at 4 PM in B11/132.

LSSS Programme6. 10. | Taming the Microbial World for Biotechnology with Synthetic Biology by Pavel Dvořák

13. 10. | Discovery of Highly Selective Kinase Inhibitors: Toolbox of the MU Quality Probes for (Chemical) Biology by Kamil Paruch

20. 10. | Hyaluronan: Metabolism and Biological Function by Lukáš Kubala

27. 10. | Changes of Activity of APC/C During Transition from Oocytes into Early Embryos by Martin Anger

Principal Investigator series
Noc vědců 6. 10.

V pátek 6. října proběhne celorepubliková akce Noc vědců, letos s podtitulem Tajemství. Na OFIŽ s námi odhalíte Tajemství hmyzu, Tajemství zrození životaTajemství šestého smyslu.

Přijďte se za námi podívat!

Program Noci vědců

Pro studenty

Závěrečné práce na OFIŽ – náležitosti a termíny

Nastoupili jste do 3. ročníku bakalářského studia nebo do 1. ročníku navazujícího magisterského studia? Nezapomeňte, že do 27. 10. 2023 je nutné zadat témata závěrečných prací.

Pro základní rozhled se podívejte na naše výzkumné týmy a dohodněte si schůzku s příslušným vedoucím, ten vás může případně nasměrovat dále. Můžete se také podívat na balík vypsaných témat v ISu pro BP práce a pro DP práce.

Pokud si nevíte rady s citacemi, formátováním a dalšími praktickými záležitostmi při psaní závěrečných prací, podívejte se na stránky Knihovny univerzitního kampusu – najdete zde jak kurzy, tak záznamy z již proběhlých přednášek.

Jak na zadání práce Materiály KUK

Úspěchy

ERC grant a Dioscuri centrum pro dr. Petera Fabiana

Mgr. Peter Fabian, Ph.D. dosáhl mimořádného úspěchu na poli grantových prostředků. Jako jeden z mála získal evropský ERC Starting Grant. Z 18 projektů, které letos v ČR uspěly, jsou hned dva na Přírodovědecké fakultě MU.

Pod vedením dr. Fabiana také vznikne jedno ze tří česko-německých Dioscuri center excelentního výzkumu v ČR, konkrétně Centrum pro biologii kmenových buněk. Za programem Dioscuri stojí německá Společnost Maxe Plancka. Jedná se o unikátní mezinárodní iniciativu, která podporuje špičkovou vědu v regionu střední a východní Evropy. Finanční podporu až do výše 1,5 milionů eur na pět let rovným dílem poskytne německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum a české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Oba projekty mohou významně posunout výzkum v oblasti vývojové biologie, dr. Fabian se zaměřuje konkrétně na vývoj kostí a výzkum metabolických poruch na modelu dania pruhovaného. Podrobnější zprávy si můžete přečíst na stránkách MU po rozkliknutí tlačítek níže.

ERC Starting grant Dioscuri centrumPrezidenti na OFIŽ

Ano, i z našich řad vzešli v nedávné době hned tři prezidenti a předsedové spolků.

Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. se stala prezidentkou spolku Visegrád Group Society for Developmental Biology (

V4SDB). Cílem společnosti je mimo jiné podporovat funkční integraci výzkumníků pracujících v oboru vývojové biologie, podporovat výměnu znalostí a experimentálních metod, vytvářet spolupráce a důležité profesní sítě v oboru vývojové biologie.

Mgr. Karel Souček, Ph.D. se stal předsedou České společnosti pro analytickou cytometrii (CSAC). Posláním společnosti je „podporovat rozvoj cytometrie, zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi členy a také se světovou cytometrickou komunitou“.

RNDr. Vendula Hlaváčková Pospíchalová, Ph.D. se stala prezidentkou nově vzniklé České společnosti pro extracelulární vezikuly (CzeSEV). Cílem je pomáhat vytvořit spojení mezi zkušenými výzkumníky, mladými výzkumníky, studenty a firmami z celé České republiky, kteří se zabývají výzkumem extracelulárních vezikul. Společnost tak doplní obdobné spolky v dalších evropských zemích, čímž se usnadní navazování mezinárodní spolupráce s globální komunitou zabývající EV.

Událo se…

Letní školy na OFIŽ

V červenci proběhly na OFIŽ hned dvě letní školy. Dvoutýdenní základní kurz embryologie pro zahraniční studenty From gametes to organism připravila dr. Nejezchlebovádr. Medalová.

Tradičně jsme se také podíleli na Letní škole Bioskopu pro středoškoláky, záštitu nad tímto dnem převzala doc. Buchtová se svými doktorandy Mgr. Killingerem, Mgr. Kristekovou a Mgr. Szotkowskou, na prohlídce zázemí se podíleli také další studenti a zaměstnanci z OFIŽ.

Více informací včetně fotogalerie najdete na našich stránkách zde.

OFIŽ na Festivalu vědy a techniky

O víkendu 8. -10. září proběhl na brněnském výstavišti Festival vědy a techniky. Popularzační akce pro studety a širokou veřejnost přilákala na 10 tisíc návštěvníků. Na stánku Ústavu experimentální biologie si návštěvníci mohli spolu s expozicí Oddělení experimentální biologie rostlin prohlédnout i některé modelové druhy, které při svém výzkumu využíváme my – drápatky a dania v různých vývojových stadiích, octomilky, bource morušové nebo kostry myší a chameleonů. Náš stánek byl jedním z nejnavštěvovanějších.

Fotogalerii najdete na stránkách ÚEB zde.

Klokánek a kuna z letní besídky

Program letní besídky, která se konala konvem června, byl letos velmi pestrý. Tradiční občerstvení bylo doplněno barem s originálními drinky a připravena byla také dobročinná tombola se zajímavými cenami. Besídku si můžete připomenout i díky fotogalerii na našich stránkách.

Cílem tomboly bylo vybrat finanční prostředky na adopci kuny – tajného a neoficiálního maskota OFIŽ. Tombola byla úspěšná natolik, že jsme adoptovali nejen kunu Barunku ze záchrané stanice Lipec, ale také klokánka králíkovitého ze Zoo Brno.

Děkujeme všem, kteří na tento počin přispěli.

Příležitosti
Soutěž Wernera von Siemense

Právě probíhá sběr nominací v soutěži Wernera von Siemense hned v několika kategoriích:

  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
  • Nejlepší diplomová práce
  • Nejlepší disertační práce
  • Nejlepší pedagogický pracovník
  • Zvláštní ocenění za překonání překážek při studiu

Neváhejte se sami přihlásit, neváhejte nominovat své studenty či doporučte studenta přímo organizátorům soutěže, kteří jej následně osloví. Výhra je spojena se štědrou finanční odměnou.

Termín pro podání přihlášek: 30. 11. 2023

Více informací

V médiích…

Včely, včely a zase včely

Léto a včely k sobě patří. V oblasti popularizace výzkumu byl velmi aktivní tým doc. Hyršla, a to zejména v souvislosti s MUNI Innovation award. Doc. Hyršl vystoupil v Českém rozhlase v magazínu Experiment a v magazínu Apetýt, objevil se také na obrazovkách České televize v pořadu Dobré ráno.

Výzkum vlivu elektrických polí na paměť včel pak prezentoval tým doc. Váchy na vlnách Českého rozhlasu v magazínu Experiment.

Paměť včel v magazínu Experiment (ČRo) Výzkum včel v Dobrém ránu (ČT) Včelí imunita v magazínu Experiment (ČRo) Hmyzí imunita v magazínu Apetýt (ČRo)


Darja Klementová v magazínu Reportér

Darja Klementová je s Masarykovou univerzitou a naším oddělením spjata déle, než je u mladých studentů běžné. Zpracovávala u nás SOČ, za svou práci také získala ocenění Česká hlavička. Nyní se rozhodla k nám nastoupit do studia v programu Experimentální a molekulární biologie. Její příběh čtěte po rozkliknut tlačítka níže.

Během září s ní také v prostorách OFIŽ natáčela Česká televize, na reportáž se můžeme těšit již brzy.

Rozhovor v Magazínu Reportér

Biologické zajímavosti

Ig Nobel prize 2023

V září proběhlo slavnostní vyhlášení Ig Nobel prize, tedy ocenění za objevy, které mají lidi „nejdříve rozesmát a poté je donutit zamyslet se“. Ceny jsou udělovány již od roku 1991 a komise, která laureáty vybírá, je složena z opravdových nobelistů.

V kategorii Medicína byli oceněni vědci z USA, kteří u zemřelých lidí porovnávali počty nosních chloupků v levé a pravé nosní dírce (původní článek zde). Z fyziologické oblasti by nás pak mohli zajímat vítězové v kategorii Výživa – vědci z Japonska zkoumali vliv elektrické stimulace jazyka na vnímání chuti (článek zde).

Seznam všech letošních vítězů najdete stejně jako výsledky minulých let zde.
Hledejte zvíře dne s Metazooa

Kdo si hraje, nezlobí a s touto kratochvílí si navíc můžete osvěžit své znalosti ze systematické biologie. Cílem hry z produkce Trainwreck Labs je každý den identifikovat tajemné zvíře. Během 20 pokusů se vám zužují taxonomické skupiny, do kterých hledané zvíře patří a objevují se vám příbuzenské vztahy mezi nimi.

Kdo z vás odhalí zvíře dne na nejméně pokusů? Směle do toho!

Odhalit zvíře dne

© 2023
Masarykova univerzita