Vítězslav Bryja

Klíčová slova

Wnt signalizace, nekonanonická Wnt dráha, proteomika, Dishevelled, β-arrestin, hmotnostní spektrometrie, fosforylace, bunečná signalizace, chronická lymfocytární leukémie, nádory vaječníku, extracelulární váčky

Vedoucí skupiny: Doc. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Vítězslav Bryja
Kancelář: 112 (Kamenice 5 — A36)
E-mail: bryja@sci.muni.cz
Telefon: +420 54949 3291
Telefon lab/studenti: +420 54949 6809/6811
Seznam vyučovaných předmětů
Seznam publikací

Čím se zabýváme

Morfogenetické proteiny z rodiny “Wnt” (dále jen Wnty) jsou významné regulátory embryonálního vývoje, které se též významně podílí na regulaci homeostázy dospělého organismu. Deregulace dráhy Wnt vede ke vzniku nádorů a mnoha dalších chorob. I přes všeobecně uznávaný význam této rodiny proteinů v patogenezi chorob víme doposud velmi málo o molekulárních mechanismech jejich působení. Wnty se váží na membránové receptory z rodiny Frizzled, ze kterých se signál přenáší na fosfoprotein Dishevelled, kde se signál analyzuje a podle povahy ligandu/přítomnosti koreceptorů se dál přenáší jednou z nejméně čtyř známých signálních drah. Molekulární mechanismy, které určují, jak bude signál na úrovni proteinu Dishevelled směrován, nejsou známy. Naše laboratoř se snaží přispět k pochopení některých klíčových molekulárních aspektů přenosu signálu Wnt mezi receptorem Frizzled, proteinem Dishevelled a dalšími proteiny ve Wnt dráze. Tyto poznatky se snažíme přímo aplikovat na klinicky relevantní problémy jako je například patogeneze nádorů nebo leukémií. Věříme, že tyto poznatky se stanou základem pro identifikaci nových terapeutických cílů pro léčení nádorů vyvolaných deregulací Wnt dráhy.

Web laboratoře