Cena děkana pro studenty OFIŽ!

with Žádné komentáře
Studenti našeho oddělení uspěli se svými pracemi a získali ocenění Cenou děkana! Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci oddělení! 🍀👏
 
V kategorii nejlepších studentů bakalářských a magisterských programů Cenu děkana získala:
Bc. Jana Šebestíková – která se věnuje tématu světla a magnetického pole v řízení buněčných dějů pod vedením doc. Martina Váchy z OFIŽ a Dr. Tomáše Bárty z ÚHE LF

 

V kategorii nejlepších studentů doktorského programu ocenění získali:
Mgr. Marie Šulcová – z výzkumné skupiny doc. Marcely Buchtové, která se věnuje tématu Molekulární a buněčné dynamiky rozhraní zubu a kosti u modelových druhů
Tomasz Witold Radaszkiewicz, Ph.D., M.Sc. – z výzkumné skupiny prof. Vítězslava Bryji, který se ve své již obhájené doktorské práci věnoval tématu regulace signalizace Wnt
 

Ceny děkana jsou každoročně vyhlašovány s cílem podpořit tvůrčí činnosti vynikajících studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Návrhy na udělení cen podávají ředitelé jednotlivých ústavů. Děkan posoudí, jak jsou jednotliví nominovaní studenti ve svých činnostech úspěšní, a po projednání v kolegiu děkana rozhodne o počtu oceněných i výši odměny přiznané jednotlivým studentům.