Newsletter 12/2022

with No Comments

 | 

2. 12. 2022, 14:35

OFIŽ: novinky pro prosinec 2022

Milí studenti, kolegové a přátelé OFIŽ,

se začátkem dalšího měsíce se k vám dostává další newsletter OFIŽ, ve kterém vám chceme dát vědět, co je u nás nového, které příležitosti byste neměli minout a jaké biologické zajímavosti nás zaujaly.

Jménem OFIŽ vám všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné zkouškové období!

Pokud byste chtěli do příštích newsletterů něco přidat, pište na katerina.tomanova@mail.muni.cz

Pozvánky

Pozvánka na Vánoční besídku OFIŽ

Srdečně vás zveme na tradiční vánoční besídku OFIŽ, která proběhne v pondělí 19. 12. Po roce vynucené pauzy proběhne v prostorách našeho oddělení tradiční předvánoční setkání studentů, zaměstnanců, absolventů a přátel OFIŽ.

Podrobné informace čekejte v následujícím týdnu, ale už nyní vězte, že zatímco na letních bečkách se organizačně střídají doktorandi se zaměstnanci, vánoční večírek bude v režii především našich bakalářských a magisterských studentů.

Přijďte si s námi užít večer vonící cukrovím, svařeným vínem nebo pivem, s drobnými dárky a pohodovou atmosférou.
Program semináře EBŽI – prosinec 2022

Bi3332, Bi7603, Bi9605 – seminář probíhá každou středu v 11:00, v místnosti B11/306:

  • 7. 12. – Soutěžní přednášky studentů 5. ročníku (Seifertová, Šošolíková, Tomášiková, Voňková, Zelenák)
  • 14. 12. – Vyhlášení vítězných přednášek podzimního semestru, závěr

Přijďte se podívat, čím se naši studenti zabývají a přijďte potleskem ocenit nejlepší přednášky. Srdečně vás všechny zveme!

Přednáška Vnitřní hodiny a diabetes

Pokud vás zajímá souvislost vnitřních hodin a diabetické retinopatie, pak vás srdečně zveme na přednášku dr. Eleni Beli z Queen’s University of Belfast, která se koná ve středu 7. 12. 2022 od 14:00 v B11/334.
Konference pod stromeček: Ve spojení s ČR

Iniciativa Czexspats in Science pořádá i letos “Konferenci pod stromeček”, která se tentokrát zaměří na téma propojování vědy v Česku a zahraničí. Hlavními přednášejícími jsou Jiří Zavadil (International Agency for Research on Cancer) a Kateřina Čapková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), následuje například posterová sekce nebo diskuze u kulatého stolu. Program je večer zakončen panelovou diskuzí, kde vystoupí také naše Marcela Buchotvá.

Konference se koná ve středu 21. 12. 2022, a to jak v offline podobě v CIIRC ČVUT v Praze, tak on-line přes platformu ZOOM.

Registrovat se můžete zde.

Pro studenty
Podpora vynikajících diplomových prací

V současné době je otevřená možnost podávat návrhy na interní granty MUNI pro studenty v kategorii “Podpora vynikajících diplomových prací”.

Grantový návrh na podporu své diplomové práce mohou podávat studenti navazujících studijních programů MU zapsaní v prvním semestru svého navazujícího magisterského studia, jejichž bakalářská práce byla hodnocena závěrečnou známkou A.

Termín pro podání přihlášky: 14. 11. 2022 – 31. 1. 2023

Finanční podpora na jeden projekt činí až 60.000 Kč a zahrnuje i odměnu pro studenta.

Úspěchy

Junior STAR pro Petera Fabiana

Grantová agentura České republiky letos v rámci výzvy Junior STAR podpořila 23 projektů, z toho dva jdou na Masarykovu univerzitu. Jedním z podpořených výzkumníků je náš dr. Peter Fabian, který finance získal na projekt Analýza kraniofaciálních nik skeletálních kmenových buněk. Peter se kraniofaciálními strukturami zabývá dlouhodobě a s myšlenkou rozvoje tohoto tématu na OFIŽ v září nastoupil poté, co se vrátil z pětiletého pobytu v USA.

Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce do 8 let od získání titulu Ph. D., kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Pětiletá finanční podpora ve výši až 25 milionů korun umožní vědecky se osamostatnit a založit vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata. Seznam všech podpořených projektů najdete zde.

Gratulujeme!


Česká hlavička pro Darju Klementovou

V úterý 25. 10. 2022 proběhlo předávání cen Česká hlavička, tradičního ocenění pro největší středoškolské talenty v technických a přírodovědných oborech.

V kategorii SANITAS „Život a zdraví člověka“ si cenu odnesla Darja Klementová z maturitního ročníku brněnského Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací, kde studuje obor hra na klarinet. Ve svém výzkumu se zabývá rolí kináz z rodiny CK1 v buněčné signalizační dráze Wnt/β-catenin a potenciální aplikací těchto poznatků v léčbě leukémie. Více o projektu najdete zde.

Na OFIŽ pracovala pod vedením Mgr. Tomáše Gybeľa, konzultantem byl prof. Vítězslav Bryja (OFIŽ) a dr. Marek Šebesta (CEITEC).

Gratulujeme!Biologické zajímavosti


Comedy wildlife contest

Prohlédněte si ty nejvtipnější záběry z přírody, které se letos dostaly do finále soutěže Comedy Wildlife Contest!

© 2023
Masarykova univerzita