Program semináře na jaro 2022

with Žádné komentáře

Srdečně Vás zveme na bakalářský a diplomový seminář Experimentální biologie živočichů:

středy, B11/305, 10:00

16. 2. Úvod, organizační záležitosti: stanovení podmínek k udělení zápočtu (docházka, přednáška, dotazy). Termíny odevzdání prací pro bakalářské a magisterské studenty, přihláška na Mgr. Uveřejnění programu semináře, diskuse k programu

MVDr. Petra Ondráčková, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky): Využití technologie holografické endoskopie pro morfologické a funkční zobrazování neuronů v myším mozku. Co dosud umíme, co neumíme, modely pro Alzheimerovu chorobu nebo mozkové mrtvice.

23. 2. doc. Vácha (garant) co nás čeká, jak vypadají státnice, … termíny?

Mgr. Štěpán Čada, dr. Pavel Hyršl – k čemu máme na MU a PřF senát?

Spolek přírodovědců – představení Spolku přírodovědců

2. 3. 18:00 on-line dr. Peter Fabian (postdoc na University of Southern California, USA).

 

Nesoutěžní přednášky studentů 4. ročníku: představení prvních krůčků na DP – z čeho vycházím, čeho chci dosáhnout, co je cílem, co mě čeká. Max 10 min + 5 min diskuse:

9. 3. Bartošová, Nepovímová, Janská, Kopecký, Machů

16. 3. Maljarová, Markus, Mokráčková + Jana Šebestíková: Erasmus v Británii

23. 3. Dvořák, Pospíchalová, Rónaiová, Zelenák + Jana Šebestíková: diplomka

30. 3. Pavlíková, Seifertová, Šošolíková, Tomášiková, Tokár, Voňková

 

6. 4. Hosté: Matěj a Zuzana Dolinayovi – absolventi Botanika Zoologie, téma s hady

 

Soutěžní přednášky studentů 3. ročníku: představení BP, představení problematiky, co je cílem, jaký je současný stav poznání, k čemu má BP má sloužit, … 10 min + 5 min diskuse:

13. 4. Bryja, Fialková, Gruntová, Králová, Kučerová

20. 4. König, Krejčiříková, Kromsiánová, Lahodová, Lněničková

27. 4. Ludková, Majer, Matušů, Novotný

4. 5. Pospíšilová, Procházková, Sahulčík, Salivarová

11. 5. Smolko, Šindlerová, Vudiová, Zálešáková

 

18. 5. Vyhlášení soutěžních přednášek 3. ročníku

Host: Mgr. Jan Mašek, Ph.D., vedoucí Laboratoře mezibuněčné komunikace, UK Praha. Odkud přišel, jakou cestou se vydal, kam ho dovedla a kam budou jeho kroky směřovat dál?