Proběhl PhD workshop

with Žádné komentáře

Ve středu 14. února proběhl tradiční PhD workshop. Akce se účastní studenti 2. ročníku doktorského studia a slouží jako kontrolní bod průchodu studiem. Díky zpětné vazbě od odborného publika mohou studenti včas předejít možným problémům.

První vystupující byla Mgr. Markéta Konečná s výzkumným tématem „Molecular mechanisms controlling activity of separase in oocytes and early embryos“. Porozumění problematice dělení buněk je zásadní, protože porucha segregace chromosomů je hlavní příčinou aneuploidií a následného zastavení vývoje. Tématu se věnuje v laboratoři doc. Martina Angera.

Druhým vystupujícím byl Mgr. Jacek Marciniak s tématem „The trade-offs in longevity and immunity in worker honey bees, Apis melifera“. Cílem práce je mimojiné podrobná funkční i strukturní analýza apolipoforinů a dalších proteinů obsažených v hemolymfě včelích dělnic. Práce probíhá v laboratoři zabývající se hmyzí imunitou pod vedením dr. Pavla Dobeše.

Třetí vystupující byla Mgr. Šárka Novotná s tematikou „Revealing the mechanism of neural tube formation using optogenetic biosensors“. Formování neurální trubice je komplikovaný proces, kterému dosud plně nerozumíme. Jak již název práce napovídá, jedním z cílů je zavedení optogenetických metod, z počátku na buněčných kulturách a později na embryích drápatek. Práce probíhá v laboratoři dr. Jakuba Harnoše.