Rozhovor s V. Bryjou: Vědeckou výzvu pro mě představují signální dráhy proteinů a mezibuněčná komunikace

with Žádné komentáře
Přírodovědecká fakulta MUNI připravila rozhovor s Prof. Vítězslavem Bryjou, Ph. D. v rámci seriálu „Příběhy úspěšných kolegyň a kolegů“, který přibližuje vědecká témata, kterými se vědci na PřF MUNI zabývají. Můžete si přečíst celý rozhovor s ním a nebo také příběhy dalších vědců na Přírodovědecké fakultě.
Vítězslav Bryja vystudoval Molekulární biologii a genetiku na PřF MUNI, následně doktorskou specializaci Neurovědy na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a poté tři roky působil jako postdok na Karolinska Institutet ve Švédsku.
Po návratu zpět do Brna založil vlastní výzkumnou skupinu, která se věnuje zjišťování a popisu mezibuněčné komunikace a možnostem využití těchto znalostí v léčbě leukémie i jiných typů nádorů.
Podílí se také na projektech zapojujících studenty do mezinárodní spolupráce či garantuje prestižní multioborový seminář Life Sciences Seminar.