Newsletter 6/2023

with Žádné komentáře

|

1. 6. 2023, 7:41

Novinky pro červen 2023

Milí studenti, kolegové a přátelé,

přinášíme vám pravidelný měsíční newsletter OFIŽ, ve kterém vám chceme dát vědět, co je u nás nového, které příležitosti byste neměli minout a jaké biologické zajímavosti nás zaujaly.

Pokud byste chtěli do příštích newsletterů něco přidat, pište na katerina.tomanova@mail.muni.cz. Příští newsletter bude rozesílán začátkem dalšího semestru, tedy v září.

Státnice a obhajoby 2023

V červnu čekají mnohé naše studenty státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací. Držíme palce!

Bakalářské studium

20. června – Státní závěrečná zkouška bakalářského programu, B11/114 (písemný test obecný + specializační)

22. a 23. června – Obhajoby bakalářských prací, D36/215


Magisterské studium

26. a 27. června – Státní závěrečná zkouška magisterského programu, D36/212 a D36/215

28. a 29. června – Obhajoby diplomových prací, D36/212 a D36/215


Aktuální rozpis sledujte na stránkách OFIŽ zde.

Volby do akademického senátu PřF

V období 5. – 18. června budou prostřednictvím aplikace v ISu probíhat volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty. Na tříleté funkční období se volí zástupci do obou komor – akademičtí pracovníci volí zástupce do komory akademických pracovníků, studenti pak vybírají své zástupce do studentské komory AS. K hlasování budete v pravý čas vyzváni e-mailem.

Akademický senát je klíčovým orgánem každé univerzity a fakulty, je mimo jiné chápán jako pojistka demokratického rozhodování a také zprostředkovává zpětnou vazbu vedení. Na úrovni fakultních senátů se například schvalují a kontrolují rozpočty fakult, vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultách, schvalují se vnitřní předpisy nebo se usnáší na návrzích jmenování děkanů.

Seznam kandidátů včetně jejich programů naleznete v ISu v sekci E-Volby po rozkliknutí aktuálních voleb, tedy Volby do AS pro funkční období 2023 – 2026, a to úplně dole. Z našeho oddělení svou pozici senátora v komoře akademických pracovníků obhajuje doc. Pavel Hyršl, Ph. D., o místo ve studentské komoře AS se v bohaté konkurenci 28 dalších kandidátů o vaše hlasy nově uchází Mgr. Jacek Marciniak.

Mendel lectures start at 5 PM, Mendel´s refectory in the Mendel Museum Brno. Regular lectures start at 4 PM in B11/132.

Pozvánky

Letní besídka OFIŽ

Už jste si poznačili datum tradiční letní besídky ukončující jarní semestr? Setkání proběhne ve čtvrtek 29. června po 16. hodině v prostorách OFIŽ, tedy u pavilonu D36 bohunického kampusu. Letos se potkáváme už po patnácté!

Jisté je pivo, víno, nealko a občerstvení z grilů, ale nechme se překvapit, co si pro nás ještě letos organizátoři z řad zaměstnanců OFIŽ připraví.

Svou účast prosím zapisujte do tabulky zde, pomůžete nám tak lépe naplánovat nákupy. Příspěvek 150 Kč je možno zaplatit na místě nebo Katce Tomanové v D36/116.

Vřele vítáni jsou všichni studenti, absolventi, zaměstnanci a přátelé OFIŽ – těšíme se na vás!

Přednáška z oblasti aplikovaného výzkumu léčiv

V rámci SPARK Europe Webinar Series probíhajících na Lékařské fakultě MU Vás srdečně zveme na přednášku z oblasti aplikovaného výzkumu „New clinical trials regulation targeted for early phase trials“ od Lenky Součkové a Radky Obermannové.

Přednáška proběhne on-line ve středz 7. června od 16h přes MS Teams, registrovat se můžete zde.

Příležitosti

Asistent/ka pro ÚŽFG, pracoviště Brno

Pro naše pracoviště v Brně hledáme novou kolegyni nebo kolegu, který/rá se nezalekne administrativní rutiny a zároveň se chce učit něco nového. Někoho, kdo má aktivní přístup k úkolům a je připravený na sobě pracovat.

Možnost nástupu: ihned

Váš profesní životopis zasílejte na adresu personalni@iapg.cas.cz (do předmětu uveďte název pozice, o kterou žádáte).

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i podporuje rovnost mužů a žen a diverzitu. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.Postdok v oblasti evoluční virologie

Úspěchy

Za výzkum danií Chi-Bin Chien Award

Významný úspěch v komunitě vývojových biologů zaznamenal dr. Peter Fabian, když od International Zebrafish society získal Chi-Bin Chien Award. Toto ocenění náleží mladým vědcům za významný přínos ve výzkumu danií pruhovaných. Spolu se svou výzkumnou skupinou se dr. Fabian snaží objasnit procesy, které jsou základem pro vývoj a údržbu orgánů obratlovců a poznatky přenést i do oblasti humánní medicíny. Více se o řešené problematice můžete dozvědět na stránkách skupiny zde.

Peter Fabian je teprve třetím Evropanem, který toto prestižní ocenění získal. Oficiální předávání cen proběhne v červenci na 12th European Zebrafish Meeting 2023 v Krakově (PL). Původní zprávu najdete zde.

O úspěchu na svých stránkách informovala také Masarykova univerzita.

Vítězné přednášky semináře EBŽI

V jarním semestru probíhala v rámci semináře soutěž o nejlepší bakalářskou přednášku. Studenti byli hodnoceni ostantími účastníky semináře, a to v kategoriích od obsahové a formální stránky až po diskuzi.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 17. května 2023 a vítězové si odnesli drobné dárky z MUNISHOP.

Z řad programu Buněčné biologie excelovali Klára Plešingrová (Vliv proteinu SORLA na rozvoj Alzheimerovy choroby; školitel J. Raška), Jaroslav Straník (Využití in-situ kryo-elektronové tomografie pro studium Tau proteinových neurofibril; školitelka H. Nedozrálová) a Otakar Fišer (Úloha Hsp90 a stresové signalizace v regulaci buněčného cyklu u nádorových buněk; školitel P. Müller).

Z řad studentů Experimentální biologie živočichů a imunologie zazářila Martina Körtingová (Role proteinu genu 6 indukovatelný tumor nekrotizujícím faktorem v regulaci specifické imunitní odpovědi; školitel L. Kubala), Barbora Foretová (Interakce mezi mikrobiomem a imunitou a její vliv na kolorektální karcinom; školitelka L. Kosečková Micenková) a Zuzana Páleníčková (Danio pruhované jako model lidských nádorových onemocnění; školitel N. Zezula).

Děkujeme všem, kteří se do hodnocení zapojili a oceněným gratulujeme!

Stalo se…

MUNI Day na OFIŽ

Ve čtvrtek 11. května 2023 proběhl v prostorách univerzitního kampusu MUNI Day. Akce navazující na tradici Campus day nabídla zaměstnancům i studentům Masarykovy univerzity den plný sportu, poznání a zábavy. Těžiště aktivit bylo na Fakultě sportovních studií, nicméně do programu se zapojily i lékařská a přírodovědecká fakulta.

Zaměstnanci a studenti našeho oddělení přiblížili formou exkurzí výzkum, který u nás provádíme. Na 40 návštěvnků z řad studentů, výzkumníků i administrativních pracovníků MU se seznámilo s nástroji pro studium buněčné biologie, prohlédli si synchronně tepající kardiomyocyty a zjistili, jak se zkoumá vliv magnetického pole. Tradičně největší zájem vzbudila prezentace modelových živočichů pro oblast imunologie a vývojové biologie, tedy danií, drápatek, octomilek, zavíječů, bourců nebo pakobylek.

V médiích…


Včely jsou jiné, než jsme čekali

… tak zní titulek rozhovoru s doc. Pavlem Hyršlem v Magazínu M. Rozhovor vyšel 20. května k příležitosti Mezinárodního dne včel.

V článku se mimo jiné dozvíte, jak je to se včelí imunitou nebo kolik žihadel doc. Hyršl za život už dostal.Něco navíc…

Jak se efektivně učit

Nejen v období státnic a zkouškového období se můžou hodit tipy na lepší produktivitu. Z loňského června proto z portálu www.vysokeskoly.cz recyklujeme tipy Jak se efektivně učit (najdete zde), vědecky podložený vhodný hudební doprovod různých žánrů pak najdete například zde.

Hodně štěstí!

© 2023
Masarykova univerzita