Výtisk závěrečných prací

with Žádné komentáře

Studenty 3. a 5. ročníku, kteří obhajují své závěrečné práce na OFIŽ, prosíme, aby k obhajobě přinesli jeden nebo maximálně dva pracovní výtisky své závěrečné práce pro potřebu přítomných členů komise nebo veřejnosti. Stačí nejjednodušší vazba.

Za program děkuje M. Vácha