Změny fyziologických a imunitních parametrů včel v průběhu roku – Rozdíly mezi krátkověkou a dlouhověkou generací včel nejsou jen v tom, jaké činnosti vykonávají

with Žádné komentáře
Martinu Kuncovi, Ph.D. právě publikovali článek v časopise Včelařství, který vydává Český svaz včelařů.
Martinův článek pojednává o rozdílech mezi krátkověkou a dlouhověkou generací včel, které nespočívají jen v tom, jaké činnosti vykonávají, ale také v řadě fyziologických a imunitních parametrů.
Krátkověká populace včel (doba života 15-48 dnů) se vyskytuje se v letních měsících a má za úkol shromáždit dostatečné zásoby. Druhá populace je pak dlouhověká (doba života až 8 měsíců) a díky nashromážděným zásobám přežívá nevlídné zimní období.
Pro včelaře je důležitá informace o tom, jaký podíl dlouhověkých včel se v jejich včelstvu nachází již na začátku podzimu, protože už tehdy se rozhoduje, jestli včelstvo přežije zimní období či nikoliv.
Bohužel však nelze tyto dvě populace rozlišit podle žádných vnějších znaků.
Skupině pod vedením doc. Pavla Hyršla se ale podařilo stanovit soubor fyziologických a imunitních parametrů měřitelných v hemolymfě, pomocí kterých jsou schopni rozeznat, o kterou ze dvou populací se jedná.
Objevy skupiny doc. Hyršla se tak časem mohou vyvinout v další spolupráci mezi včelařskou veřejností a laboratořemi, které by prováděly měření na zaslaných vzorcích, a výsledky by tak mohly pomoci zabránit ztrátám včel v zimním období.
Gratulujeme k publikačnímu i vědeckému úspěchu!